Historia

Czasopismo „Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach” wydawane corocznie od roku 1993 do dziś, zawiera teksty naukowe i popularnonaukowe, ułożone na ogół alfabetycznie; ostatnio zgrupowane w dwóch działach tematycznych odnoszących się do dwóch dużych obszarów wiedzy: humanistyczno-społecznej i przyrodniczo-ekonomicznej.  Liczba 25 zeszytów wskazuje, że jest to dość znaczący dorobek publikacyjny, wiążący się ściśle z aktywnością studenckiego ruchu kół naukowych w Polsce i za granicą, głównie jednak kieleckiego środowiska akademickiego.