Kontakt

Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego
UJK w Kielcach
ul. Śląska 15
25-328 Kielce
Tel.: +48 41 349 78 95
zeszytysrn@ujk.edu.pl
zeszytysrn.ujk.edu.pl
ISSN 2451-2036 (poprzedni numer 1231-1006)
e-ISSN 2451-2001