Współpraca

Zapraszamy do współpracy autorów, dla których praca badawcza stanowi istotną motywację własnego rozwoju naukowego i dalszej kariery. Szybki rozwój współczesnej nauki i podążające za nim wczesne wchodzenie młodego pokolenia na ścieżkę naukową, wymagają szerokiego rozpowszechnia wyników prac badawczych. Tematyka tych prac obejmuje duże spektrum dziedzin, począwszy od nauk humanistycznych poprzez społeczne, aż do obszarów nauk ścisłych. W każdym z tych kierunków studenci i młodzi naukowcy, osiągają coraz większe postępy.

Podążając w kierunku dalszego rozwoju młodej kadry naukowej, zapraszamy  przede wszystkim studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki, do publikacji swoich naukowych poszukiwań w nowej odsłonie „Zeszytów Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach”. Artykuły zamieszczane w naszym czasopiśmie są uprzednio kwalifikowane przez radę naukową, a następnie poddawane recenzji zewnętrznej. Ten typowy dla nauki proces, zapewnia wysoki poziom publikowanych prac. Nie wprowadzamy ograniczeń tematycznych, gdyż uważamy, że postęp następuje we wszystkich dziedzinach nauki, a nowe wyniki badań warte są publikowania.