Rada naukowa

Przewodniczący: Dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK
Wiceprzewodniczący: Dr Janusz Krywult
Sekretarz: Dr Tomasz Łączek

Członkowie:
Assoc. Prof. Youri Ianakiev, PhD – University of Plovdiv Paisii Hilendarski, Faculty of Education
Dr Joanna Rogalska
Dr Michał Stachura
Dr Marcin Szplit
Dr Artur Zieliński
Mgr Marzena Sochacka
Mgr Anna Tłuszcz
Mgr Marcin Walczak