Instrukcje

Autor składający artykuł w celu zamieszczenia go w „Zeszytach Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach” zobowiązany jest do złożenia jednego z dwóch znajdujących się poniżej oświadczeń.

Oświadczenie należy przesłać do redakcji w wersji elektronicznej równocześnie ze składanym artykułem.