Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: Dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK
Z-ca redaktora naczelnego: Dr Tomasz Łączek
Sekretarz redakcji: Dr Janusz Krywult
Z-ca sekretarza redakcji: Dr Michał Stachura

Redaktorzy tematyczni:
Dr Joanna Rogalska
Dr Marcin Szplit
Dr Artur Zieliński
Mgr Marzena Sochacka
Mgr Anna Tłuszcz
Mgr Marcin Walczak

Redaktorzy językowi:
Dr Oskar Gawlik
Dr hab. Oleg Leszczak, prof. UJK

Redaktor statystyczny:
Dr Michał Stachura

Opracowanie i korekta komputerowa:
Inż. Grzegorz Baran
Mgr Zdzisław Nowak