Przesłanie

Witamy na stronie internetowej rocznika „Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach”. Publikacja zawiera artykuły o zróżnicowanej tematyce, której hasłem nadrzędnym jest „Człowiek i jego środowisko”, podkreślającym nierozerwalny związek dwóch światów: ludzkiego i przyrodniczego: Świata Człowieka, Świata Kultury i Świata Natury. Wpisanie tekstów, których autorami są studenci i doktoranci,  w określone porządki: przyrodniczo-ekonomiczny i humanistyczno-społeczny (środowisko naturalne, przyrodnicze, środowisko językowo-kulturowe, środowisko społeczno-ekonomiczne i inne) świadczy o interdyscyplinarnym podejściu do przedmiotu badań, który stanowi człowiek i jego środowisko.

„Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach” włączają się w dyskurs naukowy dotyczący różnych zagadnień humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ekonomicznych oraz innych dyscyplin naukowych.