All posts by G B

18maj/16

Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach


logoo
Czasopismo „Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach” ukazuje się od 1993 roku.

Kolejne numery prezentują szerokie spektrum tematyczne skupiające się w obszarach nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych oraz ekonomicznych.

Priorytetem czasopisma jest wysoki poziom merytoryczny publikowanych tekstów, które są wynikiem pracy naukowej studentów z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

ISSN 2451-2036 (poprzedni numer 1231-1006)
e-ISSN 2451-2001